پلی آمید 66 - تقویت شده

KOPLA PA66

SORT

FILLED & REINFORCED GRADE

 

NEW

KDG1015

KDG1020

KDG1030

KDG1035

KDG1040

KDG1050

KDG1060

KUG1330

KDG1033R

 

OLD

UGN16645

UGN16660

UGN16690

-

UGN16620

UGN16600

-

-

-

 

Properties

Test Method (ASTM)

Condition

unit

GF Reinforced

 
 
 

Specific Gravity

D792

-

-

1.23

1.28

1.37

1.42

1.46

1.56

1.72

1.37

1.39

 

Water Absorption

D570

23°C, Water, 24h

%

1.1

1

0.8

0.75

0.6

0.5

0.5

0.8

0.75

 

Poisson's Ratio

D638

23°C

-

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

0.38

 

Molding Shrinkage(1/8')

D955

Flow

%

0.6-1.0

0.5-0.9

0.3-0.7

0.3-0.7

0.2-0.6

0.1-0.5

0.1-0.3

0.3-0.7

0.3-0.7

 

Xflow

%

0.9-1.3

0.8-1.2

0.6-1.0

0.5-0.9

0.5-0.9

0.3-0.7

0.2-0.5

0.6-1.0

0.5-0.9

 

Melting Point

DSC Method

-

°C

260

260

260

260

260

260

260

260

260

 

Heat Deflection Temperature

D648

4.6kgf/cm²

°C

255

255

260

260

260

260

260

260

260

 

18.6kgf/cm²

°C

240

250

255

260

260

260

260

255

260

 

Coefficient of Linear Thermal Expansion

D696

-

X10-5l/K

3.5

3

2.5

2.2

2

1.5

1.2

2.5

2.2

 

Tensile Strength

D638

23°C(RH0/RH50)

Mpa

125/90

145/100

190/135

210/150

255/165

240/175

210/170

190/135

200/145

 

Tensile Modulus

D639

23°C(RH0/RH50)

Mpa

6200/4300

7400/5300

10000/7500

11400/8700

13000/9900

16000/12500

18000/13000

10000/7500

11000/8500

 

Tensile Elongation

D638

23°C(RH0/RH50)

%

42102

4/5

3/4

3/4

2/3

2/2.5

1.5/2

3/4

3/4

 

Flexural Strength

D790

23°C(RH0/RH50)

Mpa

190/155

220/165

260/175

270/195

300/210

345/250

305/250

260/175

270/190

 

Flexural Modulus

D790

23°C(RH0/RH50)

Mpa

5300/4200

6400/4800

8200/5900

9500/6800

10700/7700

13000/9300

16500/9600

8200/5900

9500/6500

 

Izod Impact Strength

D256

Notched(RH0/RH50)

Mpa

42165

7/13

11/16

13/18

14/18

14.5/17

17/19

11/16

13/18

 

Rockwell Hardness

D785

R-scale(RH0/RH50)

kJ/M^2

120/115

120/115

120/115

120/115

120/115

125/120

125/120

120/115

120/115

 

Flammability

UL94

32MM

-

HB

--HB

HB

HB

HB

HB

HB

HB

HB

 

Dielectric Constant

D150

10^6Hz

-

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

 

Dielectric Dissipation Factor

D150

10^6Hz

-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

 

Volume Resistivity

D257

-

Ω·CM

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^15

 

Dielectric Strength

D149

-

KV/mm m

31

32

32

34

35

35

35

32

34

 
 

KOPLA PA66

SORT

FILLED & REINFORCED GRADE

 

NEW

KDR1020

KDR1026

KDR1031

KDT1020

KDT1030

KDT1040

 

OLD

-

USG166654

USG16690

UTN16660

UTN16690

UTN16620

 

Properties

Test Method (ASTM)

Condition

unit

GF & ST

MF Filled

 
 
 

Specific Gravity

D792

-

-

1.23

1.2

1.3

1.28

1.37

1.46

 

Water Absorption

D570

23°C, Water, 24h

%

1

0.8

0.7

0.5

0.7

1

 

Poisson's Ratio

D638

23°C

-

--0.38

0.39

0.39

0.39

0.39

0.39

 

Molding Shrinkage(1/8')

D955

Flow

%

0.5-0.9

0.6-1.0

0.4-0.8

0.4-0.9

0.4-0.8

0.4-0.7

 

Xflow

%

0.8-1.2

0.9-1.3

0.7-1.0

0.5-1.0

0.5-0.9

0.5-0.9

 

Melting Point

DSC Method

-

°C

260

260

260

260

260

260

 

Heat Deflection Temperature

D648

4.6kgf/cm²

°C

255

250

255

245

245

245

 

18.6kgf/cm²

°C

250

235

250

210

215

220

 

Coefficient of Linear

Thermal Expansion

D696

-

X10-5l/K

-

-

 

6.5

6.2

6

 

Tensile Strength

D638

23°C(RH0/RH50)

Mpa

130/95

100/85

135/100

80

80

95

 

Tensile Modulus

D639

23°C(RH0/RH50)

Mpa

6300/4500

5100/3900

7500/5500

4980

5300

5600

 

Tensile Elongation

D638

23°C(RH0/RH50)

%

4/8

5/8

4/6

4.5

4.5

4

 

Flexural Strength

D790

23°C(RH0/RH50)

Mpa

195/160

150/120

200/160

130

135

145

 

Flexural Modulus

D790

23°C(RH0/RH50)

Mpa

5500/4300

4500/3800

6500/4900

4800

5200

5500

 

Izod Impact Strength

D256

Notched(RH0/RH50)

Mpa

17/21

23/27

21/26

5.5

5

5

 

Rockwell Hardness

D785

R-scale(RH0/RH50)

kJ/M^2

120/115

120/115

120/115

120

120

120

 

Flammability

UL94

32MM

-

HB

HB

HB

HB

HB

HB

 

Dielectric Constant

D150

10^6Hz

-

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

 

Dielectric Dissipation Factor

D150

10^6Hz

-

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

 

Volume Resistivity

D257

-

Ω·CM

1*10^15

1*10^15

1*10^15

1*10^14

1*10^14

1*10^14

 

Dielectric Strength

D149

-

KV/mm m

32

32

34

32

32

32

 
 

KOPLA PA66

SORT

FILLED & REINFORCED GRADE

 

NEW

KDX1083

KDX1013

KDX1067

KDX1065

KDU1021

 

OLD

-

-

UG16645

M25

-

UST16660M20

 

Properties

Test Method (ASTM)

Condition

unit

GF & MF

MF & ST

 
 
 

Specific Gravity

D792

-

-

1.46

1.45

1.47

2.06

1.25

 

Water Absorption

D570

23°C, Water, 24h

%

1.1

1.1

1.1

1.1

0.5

 

Poisson's Ratio

D638

23°C

-

0.38

0.38

0.38

0.38

0.39

 

Molding Shrinkage(1/8')

D955

Flow

%

0.3-0.6

0.4-0.7

0.3-0.6

0.2-0.5

0.5-1.0

 

Xflow

%

0.4-0.7

0.5-0.9

0.5-0.9

0.3-0.6

0.8-1.5

 

Melting Point

DSC Method

-

°C

260

260

260

260

260

 

Heat Deflection

Temperature

D648

4.6kgf/cm²

°C

255

250

255

250

245

 

18.6kgf/cm²

°C

235

235

240

2358

225

 

Coefficient of Linear

Thermal Expansion

D696

-

X10-5l/K

3.5

3.5

3.5

-

-

 

Tensile Strength

D638

23°C(RH0/RH50)

Mpa

115/70

120/70

140/100

100/65

65

 

Tensile Modulus

D639

23°C(RH0/RH50)

Mpa

8500/4500

8500/4500

9000/5500

10000/7500

3200

 

Tensile Elongation

D638

23°C(RH0/RH50)

%

2/4

2/4

2.5/5

2/3

6

 

Flexural Strength

D790

23°C(RH0/RH50)

Mpa

185/105

175/100

210/120

140/90

110

 

Flexural Modulus

D790

23°C(RH0/RH50)

Mpa

6800/4200

7000/4200

8500/5000

9000/5300

3000

 

Izod Impact Strength

D256

Notched(RH0/RH50)

Mpa

4.5/6

6-Apr

4/6.5

8-Jun

10.5

 

Rockwell Hardness

D785

R-scale(RH0/RH50)

kJ/M^2

120/115

120/115

120/115

120/115

115

 

Flammability

UL94

32MM

-

HB

HB

HB

HB

HB

 

Dielectric Constant

D150

10^6Hz

-

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

 

Dielectric Dissipation

Factor

D150

10^6Hz

-

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

Volume Resistivity

D257

-

Ω·CM

1*10^14

1*10^14

1*10^14

1*10^14

1*10^14

 

Dielectric Strength

D149

-

KV/mm m

36

36

36

36

32

 

 

 

همکاران تجاری

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

محصولات

 • product 6.jpg
 • product 7.jpg
 • product 10.jpg
 • product 9.jpg
 • product 16.jpg
 • product 1.jpg
 • product 4.jpg
 • product 2.jpg
 • product 14.JPG
 • product 18.jpg
 • product 11.jpg
 • product 17.jpg
 • product 5.jpg
 • product 8.jpg
 • product 3.jpg
 • product 12.jpg
 • product 15.jpg