صنایع

 هدف


 • لوازم خانگی
  لوازم خانگی
   شرکت مشاوران هماهنگ یار تامین کننده گستره وسیعی از مواد اولیه پلیمری...   ...
 • پزشکی
  پزشکی
      استفاده از پلیمر در صنعت پزشکی
 • صنعت کفش
  صنعت کفش
      استفاده از پلیمر در صنعت کفش
 • الکترونیکی
  الکترونیکی
    شرکت مشاوران هماهنگ یار سعی در تامین مواد اولیه با کیفیت ...     ...
 • خودرو
  خودرو
     شرکت مشاوران هماهنگ یار تامین کننده گستره وسیعی از مواد اولیه پلیمری...

مشخصات فنی

 

 لیست محصولات و دانلود فایل PDF

    

PA6
 

 

Polyamide 6 - Unfilled - U160ER

 

Polyamide 6 - Unfilled Black -  1011BK 

 

Polyamide 6 - 30% Glass Fiber - UGN16090

Polyamide 6 - High Impact USN16060


 
 
 

PA66

 

Polyamide 66 - Unfilled - U166ER

Polyamide 66 - High Impact - USN16660

Polyamide 66 - 30% Glass Fiber Black - UGN26690bBK

 

 

   

PP

 

Polypropylne - 30% Glass Fiber - Black UG23090BK

Polypropylne - 35% Glass Fiber - Black UG23095BK

 Polypropylne - 40% Glass Fiber - Black UG23020BK 

Polypropylne - 30% Glass Fiber  UG13090

 
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 

POM

 

 K300

US12060

 

PC

PC110

PC110U

PC1100

PC1100U

 

 

SAN

 

80HF

PN117-C

   

 

 

همکاران تجاری

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

محصولات

 • product 15.jpg
 • product 3.jpg
 • product 8.jpg
 • product 5.jpg
 • product 12.jpg
 • product 10.jpg
 • product 18.jpg
 • product 14.JPG
 • product 7.jpg
 • product 9.jpg
 • product 16.jpg
 • product 17.jpg
 • product 6.jpg
 • product 4.jpg
 • product 2.jpg
 • product 11.jpg
 • product 1.jpg