پزشکی

 

شرکت مشاوران هماهنگ یار  انواع گریدهای مواد اولیه را در صنعت پزشکی تامین می نماید .

همکاران تجاری

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

محصولات

 • product 18.jpg
 • product 16.jpg
 • product 17.jpg
 • product 5.jpg
 • product 10.jpg
 • product 6.jpg
 • product 12.jpg
 • product 7.jpg
 • product 11.jpg
 • product 14.JPG
 • product 9.jpg
 • product 3.jpg
 • product 1.jpg
 • product 8.jpg
 • product 15.jpg
 • product 4.jpg
 • product 2.jpg