صنایع

 هدف


 • لوازم خانگی
  لوازم خانگی
   شرکت مشاوران هماهنگ یار تامین کننده گستره وسیعی از مواد اولیه پلیمری...   ...
 • پزشکی
  پزشکی
      استفاده از پلیمر در صنعت پزشکی
 • صنعت کفش
  صنعت کفش
      استفاده از پلیمر در صنعت کفش
 • الکترونیکی
  الکترونیکی
    شرکت مشاوران هماهنگ یار سعی در تامین مواد اولیه با کیفیت ...     ...
 • خودرو
  خودرو
     شرکت مشاوران هماهنگ یار تامین کننده گستره وسیعی از مواد اولیه پلیمری...

همکاران تجاری

یکی از ملزومات رشد و توسعه شرکت مشاوران هماهنگ یار، ایجاد همکاری تجاری با سایر شرکت ها و سازمان ها است.

از این رو این شرکت، همواره از برقراری همکاری های تجاری ای که تکمیل کننده مزیت های رقابتی طرفین باشد، استقبال میکند.

 

نمونه هایی از انواع همکاری های تجاری بالقوه می تواند شامل موارد زیر باشد

 همکاری با تولیدکنندگان در زمینه هایی چون:
عقد قراردادهای بلند مدت تامین نیاز مواد اولیه تولیدکنندگان

 

بدین وسیله از تمامی شرکت های بازرگانی، تولیدکنندگان و سایر شرکت ها و سازمان ها دعوت به عمل می آوریم تا به منظور شناسایی فرصت های همکاری های مشترک با ما تماس بگیرند.

 

 

 

همکاران تجاری

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

محصولات

 • product 18.jpg
 • product 9.jpg
 • product 8.jpg
 • product 12.jpg
 • product 10.jpg
 • product 4.jpg
 • product 14.JPG
 • product 3.jpg
 • product 17.jpg
 • product 2.jpg
 • product 15.jpg
 • product 1.jpg
 • product 6.jpg
 • product 16.jpg
 • product 5.jpg
 • product 7.jpg
 • product 11.jpg