لوازم خانگی

 شرکت مشاوران هماهنگ یار تامین کننده گستره وسیعی از مواد اولیه پلیمری...

 

شرکت مشاوران هماهنگ یار با تامین گرید های متنوعی از محصولات، نیاز طیف وسیعی از  صنعت لوازم خانگی را  برآورده می نماید.

 

قطعات تولیدی از محصولات شرکت مشاوران هماهنگ در صنعت لوازم خانگی،  شامل انواع چرخ دنده ، پوسته چرخ گوشت ، .... و  غیره بکاربرده می شود.

 

 

 

همکاران تجاری

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

محصولات

 • product 8.jpg
 • product 16.jpg
 • product 1.jpg
 • product 4.jpg
 • product 11.jpg
 • product 12.jpg
 • product 9.jpg
 • product 3.jpg
 • product 6.jpg
 • product 17.jpg
 • product 15.jpg
 • product 10.jpg
 • product 18.jpg
 • product 5.jpg
 • product 7.jpg
 • product 2.jpg
 • product 14.JPG